เฉพาะปั๊ม 80BA21-5 ปั๊มแช่บำบัดน้ำเสีย มีลูกลอย 2HP 380V

Leave a Comment

Your email address will not be published.