บริษัท เอฟ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

176 ซอย เคหะร่มเกล้า 64 คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Email: fnengineer@gmail.com
Phone: 02-918-4441-2 Auto
Fax: 02-918-3070,02-918-2722
Hotline : 081-1743345,083-087-1417

ติดต่อฝ่ายขาย ออฟฟิศ

คุณ หทัยกาญจน์
Email: fnengineer@gmail.com
Line@ : @fnonline
Phone: 02-918-4441-2 Auto ต่อ 106
Fax: 02-918-3070,02-918-2722
Hotline : 081-1743345,083-087-1417

ติดต่อฝ่ายขาย โครงการ

คุณ ธนาวุฒิ
Email: fn@fnengineering.com
Line@ : @fnonline
Phone: 02-918-4441-2 Auto ต่อ 110
Fax: 02-918-3070,02-918-2722
Mobil :084-105-2228
Hotline : 081-1743345,083-087-1417

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณ กัญจนกร

ฝ่ายดูแลลูกค้า
Line@:@fnonline
fnengineer@gmail.com

คุณ ธนายุทธ

ฝ่ายดูแลลูกค้าโรงงาน
Line@:@fntools
fnengineer@gmail.com