เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า ยกเว้นกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายหรือเกิดข้อผิดพลาดจากทางบริษัท

ในกรณีนี้ท่านสามารถติดต่อแจ้งความเสียหายและขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ที่ Email : fn@fnengineering.com หรือติดต่อผ่าน Line@ : @fnonline
ผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02-9184441-2 ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อความจากท่าน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเปลี่ยน/คืนสินค้า

เมื่อท่านได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเปลี่ยน/คืนสินค้าจากเจ้าหน้าที่แล้ว กรุณส่งคืนสินค้ากลับมายังบริษัททาง
EMS ภายใน 7 วันหลังจากได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

บริษัทจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง โดยเมื่อบริษัทได้รับสินค้าคืนจากท่านบริษัทจะคืนเงินค่าจัดส่งตามจริงเข้าบัญชีท่านที่ระบุมา