-2,070.00฿
rex
6,700.00฿ 4,630.00฿ ราคายังไม่รวมภาษี
-2,088.00฿
REX NP50AV เครื่องต๊าปเกลียว แบบอัตโนมัติ ขนาดต๊าป 1/2"-2"
52,200.00฿ 50,112.00฿ ราคายังไม่รวมภาษี
-2,136.00฿
REX NP50AV เครื่องต๊าปเกลียว แบบอัตโนมัติ ขนาดต๊าป 1/2"-2"
53,400.00฿ 51,264.00฿ ราคายังไม่รวมภาษี
-3,360.00฿
REX NP80A เครื่องต๊าปเกลียว แบบอัตโนมัติ ขนาดต๊าป 1/2"-3"
84,000.00฿ 80,640.00฿ ราคายังไม่รวมภาษี
-66,870.00฿
REX NP80A เครื่องต๊าปเกลียว แบบอัตโนมัติ ขนาดต๊าป 1/2"-3"
148,600.00฿ 81,730.00฿ ราคายังไม่รวมภาษี
-12,480.00฿
38,400.00฿ 25,920.00฿ ราคายังไม่รวมภาษี

Showing all 6 results