-20,500.00฿
47,500.00฿ 27,000.00฿ ราคายังไม่รวมภาษี
-24,750.00฿
55,000.00฿ 30,250.00฿ ราคายังไม่รวมภาษี
-11,385.00฿
25,300.00฿ 13,915.00฿ ราคายังไม่รวมภาษี
-24,120.00฿
MIG250FN253 + ชุดFEED เครื่องเชื่อม 380V
57,500.00฿ 33,380.00฿ ราคายังไม่รวมภาษี
-46,618.00฿
MIG350F เครื่องเชื่อม+ชุดป้อนลวด(WF-23A)
103,000.00฿ 56,382.00฿ ราคายังไม่รวมภาษี
-33,050.00฿
TIG250-PAX3เครื่องเชื่อม3PH AC/DC/MMA JC
78,000.00฿ 44,950.00฿ ราคายังไม่รวมภาษี
-18,324.00฿
TIG300MTเครื่องเชื่อม 2KNOB 1PH(TIG/MMA)
37,200.00฿ 18,876.00฿ ราคายังไม่รวมภาษี
-18,380.00฿
TIG300MT2 เครื่องเชื่อม 4KNOB 2T/4T 1PH
38,800.00฿ 20,420.00฿ ราคายังไม่รวมภาษี
-58,836.00฿
TIG500P เครื่องเชื่อม(W302)IGBT(TIG/MMA)
130,000.00฿ 71,164.00฿ ราคายังไม่รวมภาษี

Showing all 10 results